TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ĐẤT
***

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TOÀN VĂN THEO HƯỚNG DẪN

CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT (ISSN 2525-2216)

 
1. Thể lệ viết bài:

1.1. Tạp chí Khoa học Đất chỉ đăng tải các bài báo khoa học chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào. Các thông tin, tư liệu, số liệu phải đảm bảo chính xác trung thực, chọn lọc và khoa học.
1.2. Bài báo viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên máy tính các dòng cách nhau 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple 1,2) sử dụng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13, có độ dài không quá 6 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

  • Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, (các) tác giả (không quá 4 tác giả), tên cơ quan, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính, nội dung của bài báo (đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận), lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo (phải được trích dẫn trong bài), tóm tắt tiếng Anh (tên bài báo, tác giả, địa chỉ, nội dung tóm tắt, từ khóa).
  • Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 - 5 từ. Từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung và ý nghĩa của từ.
  • Phần tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) có độ dài không quá 200 từ.

1.3. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet, chỉ để 5-7 tài liệu tham khảo chính.

  • Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.
  • Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

1.4. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo.

=> Bản thảo gửi đăng gồm 01 bản chính gửi qua bưu điện và 01 bản điện tử gửi qua thư điện tử. Tòa soạn không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên và không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

2. Thời hạn nộp bài toàn văn cho Hội nghị để xét duyệt và thẩm định: đến hết ngày Thứ Tư, ngày 30/11/2022.

 

 

Thông báo

Đào tạo Đại học "Quản lý đất và công nghệ phân bón"

Đào tạo Đại học "Nông nghiệp công nghệ cao"

Số lượt truy cập

022036
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
18
102
18
22036

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nss@ctu.edu.vn