TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ĐẤT
***

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TÓM TẮT ĐĂNG TRONG KỶ YẾU

HỘI NGHỊ "SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

TÀI NGUYÊN ĐẤT"

 1. Quy định chung cách viết bài tóm tắt:

* Lưu ý: Tác giả chính nên ghi rõ nguyện vọng trong tóm tắt là đăng ký báo cáo thuyết trình hay trình bày poster.

- Tóm tắt dạng file Word được trình bày bằng tiếng Việt, tối đa trong 1 trang A4.

- Cấu trúc của tóm tắt bao gồm các phần: giới thiệu, mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận/nhận xét.

- Dòng đầu tiên của tóm tắt lùi vào 1 tab

- Canh đều, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.15.

2. Một số quy định cụ thể về các phần của bài tóm tắt được trình bày như sau:

a. Tên bài tóm tắt:

- Tên bài tóm tắt được trình bày bằng tiếng Việt, được viết in hoa toàn bộ (ngoại trừ tên khoa học), canh giữa, với cỡ (size) chữ: 14, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.0.

Ví dụ:

ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-DƯA HẤU ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT PHÈN
TẠI TỈNH HẬU GIANG

b. Tên tác giả và địa chỉ:

- Viết đầy đủ họ và tên.

- Sử dụng superscript sau tên của mỗi tác giả để chú thích địa chỉ cơ quan làm việc tương ứng với số thứ tự.

- Ghi chú người chịu trách nhiệm chính bằng dấu (*) và cung cấp địa chỉ email.

- Canh trái, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.15.

- In nghiêng các chú thích địa chỉ cơ quan làm việc


Ví dụ:
Lê Hồng Việt1, Vũ Văn Long2, Thị Tú Linh3, Đỗ Bá Tân4 và Châu Minh Khôi4*
1 Phòng Nông nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2 Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang
3 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang
4 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

* Người chịu trách nhiệm bài viết: Châu Minh Khôi (email: cmkhoi@ctu.edu.vn

c. Từ khóa của bài tóm tắt:

- Số lượng không quá 6 từ.

- Sắp xếp theo thứ tự alphabelt.

- Chữ “Từ khóa” in đậm

- In nghiêng, canh trái, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.0.

Ví dụ:

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, đất mặn, đất phèn, xâm nhập mặn

 3. Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt cho Hội nghị: đến hết ngày 31/10/2022.

Bài tóm tắt định dạng file Word gởi tham gia Hội nghị sẽ được duyệt bởi Ban chuyên môn và sẽ được thông báo kết quả với tác giả về thể thức trình bày tại Hội nghị (báo cáo thuyết trình hay trình bày poster). Các tóm tắt được chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị (có đăng ký số ISBN).

4. Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị: đến hết ngày 30/11/2022.

 

 

Thông báo

Đào tạo Đại học "Quản lý đất và công nghệ phân bón"

Đào tạo Đại học "Nông nghiệp công nghệ cao"

Số lượt truy cập

022051
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
33
117
33
22051

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nss@ctu.edu.vn