TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ĐẤT
***

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TOÀN VĂN THEO HƯỚNG DẪN

CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT (ISSN 2525-2216)

 
1. Thể lệ viết bài:

1.1. Tạp chí Khoa học Đất chỉ đăng tải các bài báo khoa học chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào. Các thông tin, tư liệu, số liệu phải đảm bảo chính xác trung thực, chọn lọc và khoa học.
1.2. Bài báo viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên máy tính các dòng cách nhau 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple 1,2) sử dụng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13, có độ dài không quá 6 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

  • Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, (các) tác giả (không quá 4 tác giả), tên cơ quan, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính, nội dung của bài báo (đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận), lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo (phải được trích dẫn trong bài), tóm tắt tiếng Anh (tên bài báo, tác giả, địa chỉ, nội dung tóm tắt, từ khóa).
  • Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 - 5 từ. Từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung và ý nghĩa của từ.
  • Phần tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) có độ dài không quá 200 từ.

1.3. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet, chỉ để 5-7 tài liệu tham khảo chính.

  • Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.
  • Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

1.4. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo.

=> Bản thảo gửi đăng gồm 01 bản chính gửi qua bưu điện và 01 bản điện tử gửi qua thư điện tử. Tòa soạn không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên và không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

2. Thời hạn nộp bài toàn văn cho Hội nghị để xét duyệt và thẩm định: đến hết ngày Thứ Tư, ngày 30/11/2022.

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ĐẤT
***

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TÓM TẮT ĐĂNG TRONG KỶ YẾU

HỘI NGHỊ "SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

TÀI NGUYÊN ĐẤT"

 1. Quy định chung cách viết bài tóm tắt:

* Lưu ý: Tác giả chính nên ghi rõ nguyện vọng trong tóm tắt là đăng ký báo cáo thuyết trình hay trình bày poster.

- Tóm tắt dạng file Word được trình bày bằng tiếng Việt, tối đa trong 1 trang A4.

- Cấu trúc của tóm tắt bao gồm các phần: giới thiệu, mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận/nhận xét.

- Dòng đầu tiên của tóm tắt lùi vào 1 tab

- Canh đều, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.15.

2. Một số quy định cụ thể về các phần của bài tóm tắt được trình bày như sau:

a. Tên bài tóm tắt:

- Tên bài tóm tắt được trình bày bằng tiếng Việt, được viết in hoa toàn bộ (ngoại trừ tên khoa học), canh giữa, với cỡ (size) chữ: 14, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.0.

Ví dụ:

ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-DƯA HẤU ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT PHÈN
TẠI TỈNH HẬU GIANG

b. Tên tác giả và địa chỉ:

- Viết đầy đủ họ và tên.

- Sử dụng superscript sau tên của mỗi tác giả để chú thích địa chỉ cơ quan làm việc tương ứng với số thứ tự.

- Ghi chú người chịu trách nhiệm chính bằng dấu (*) và cung cấp địa chỉ email.

- Canh trái, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.15.

- In nghiêng các chú thích địa chỉ cơ quan làm việc


Ví dụ:
Lê Hồng Việt1, Vũ Văn Long2, Thị Tú Linh3, Đỗ Bá Tân4 và Châu Minh Khôi4*
1 Phòng Nông nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2 Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang
3 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang
4 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

* Người chịu trách nhiệm bài viết: Châu Minh Khôi (email: cmkhoi@ctu.edu.vn

c. Từ khóa của bài tóm tắt:

- Số lượng không quá 6 từ.

- Sắp xếp theo thứ tự alphabelt.

- Chữ “Từ khóa” in đậm

- In nghiêng, canh trái, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.0.

Ví dụ:

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, đất mặn, đất phèn, xâm nhập mặn

 3. Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt cho Hội nghị: đến hết ngày 31/10/2022.

Bài tóm tắt định dạng file Word gởi tham gia Hội nghị sẽ được duyệt bởi Ban chuyên môn và sẽ được thông báo kết quả với tác giả về thể thức trình bày tại Hội nghị (báo cáo thuyết trình hay trình bày poster). Các tóm tắt được chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị (có đăng ký số ISBN).

4. Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị: đến hết ngày 30/11/2022.

 

 

Thông báo

Đào tạo Đại học "Quản lý đất và công nghệ phân bón"

Đào tạo Đại học "Nông nghiệp công nghệ cao"

Số lượt truy cập

022038
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
20
104
20
22038

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu 2, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nss@ctu.edu.vn